29 December 2018

2019 - Fasa Baru Buat Hariz

Sabtu 28 Dis 2018.Tahun 2019 umur Hariz sudah mencapai 18 tahun dan merupakan permulaan fasa baru di mana dia tidak lagi bersekolah walaupun ada pilihan untuk menyambung persekolahan hingga ke umur 19 tahun. Mengapa aku tidak mahu dia menyambung persekolahan hingga ke umur 19 tahun? Kerana pada hemat aku dia tidak lagi sesuai berada di sesi persekolahan.

Anak aku ini masih lagi
- susah untuk menerima arahan terutama arahan yang baru;
- memerlukan penyeliaan dan bantuan dalam perlaksanaan tugasan kerana kurang daya tumpuan;
- ada vocal tics;
- sukar mengawal kemarahan;
- lemah komunikasi bertutur;
- tidak mampu menentukan masa depan sendiri;

Kesimpulannya, kebergantungan anak aku dengan orang lain masih tinggi. Walaupun begitu, anak aku ini ada kekuatan di dalam bidang multi-media namun masih mencari cari kaedah yang sesuai untuk menggilap kekuatan yang ada.

Pada tahun 2019 dan mendatang, aku mensasarkan dia mempunyai pekerjaan yang bersesuaian dengan kekuatan dia agar masa kehidupan dia tidak berlalu begitu sahaja. Semoga Tuhan memberikan aku petunjuk, panduan, kekuatan dan rezeki.

No comments:

Post a Comment