03 March 2015

Versi Kad OKU

Selasa, 03 Mac 2015.

Gambar di bawah adalah versi kad OKU yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (setakat Mac 2015). Anda disarankan untuk menukarkan kepada versi baru terutama bagi pemegang kad yang masih berstatus pelajar, walaupun tiada pengumuman atau pekeliling rasmi dikeluarkan.